Mine menüüsse nagu selgitatud punktis 1.

Liigu USER MGT. peale ja vajuta M/OK.

 

Vajuta M/OK.

Vali kasutaja ja M/OK.

Vali Edit ja M/OK.

Vali Fingerprint ja M/OK. Kiibi jaoks vali badge number ja M/OK.

Vali sõrm ja M/OK.

 

Lase töötajal sõrme nii mitu korda lugeja peale vajutada kui lugeja soovib.

Nüüd näed menüüs, et töötajal on üks sõrmejälg sisestatud.

Vajuta niikaua ESC kuni jõuad administreerivast menüüst välja.