Planeeritud tööajagraafik võimaldab koostada graafikuid. Planeeritud tööajagraafiku pandud väärtused ei mõjuta päris tööaegu/puudumisi, kuid võimaldavad kuu lõpus võrrelda planeeritud reaalseks kujunenud tööajagraafikuga ning tuua välja erisusi.
Reaalne/võrdlev tööajagraafik mõjutab päriselt töötajate tööaegu/puudumisi ning võimaldab kiiresti töötajate päris graafikuid täita. Kõik antud tööajagraafiku pandud väärtused kajastuvad hiljem aruandluses.