Tööajagraafikud

Kuvamine
Enne kuvamist vali periood, mille kohta soovid tööajagraafikut koostada, ning töötajad / töötajate grupp, kelle kohta soovid tööajagraafikut koostada. Viima...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:22 PM
Tööajagraafiku liik
Planeeritud tööajagraafik võimaldab koostada graafikuid. Planeeritud tööajagraafiku pandud väärtused ei mõjuta päris tööaegu/puudumisi, kuid võimaldavad kuu...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:22 PM
Tööajagraafiku täitmine
Tööajagraafikut saab täita kirjutades lahtrisse töötundide arvu või puudumise/vahetuse lühendi. Puudumiste liigid tuleb eelnevalt seadistada Arvesta -> P...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:23 PM
Tööajagraafiku lahtrite värvikoodid
Tabelis on igal lahtril värv vastavalt väärtusele. See aitab kiiresti saada visuaalse ülevaate töötajatele määratud tööaegadest/vahetustest/puudumistest. T...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:23 PM
Võrdleva graafiku värvikoodid
Reaalse ja võrdleva tööajagraafiku tüübi puhul võrreldakse tabeli andmeid planeeritud tabeliga ning tuua välja tabelite erisused. Puudus töölt Graafikuväl...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:23 PM
Kasutuspõhimõtted
Tööajagraafiku liik “Graafik” Tööajagraafiku liik „Graafik“ võimaldab planeerida töötaja tööd ilma palgaarvestust mõjutamata, s.t. kõik sinna pandud tunnid...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:35 PM
Sündmuste loomine kalendrist kalendrisse
Meil on kolm hüpoteetilist töötajat Tiivi, Mare ja Magnus. Tiivi on tavatöötaja, kellele planeeritaks sündmusi kalendri, ning Mare ja Magnus on administraat...
Thu, 30 Jan, 2020 at 10:33 AM
Tööajagraafikuga alustamine (tööajagraafik, tööajagrafiku liigid, vahetused)
Wemply tööajagraafiku moodul võimaldab kiiresti ja efektiivselt töötajatele graafikuid koostada. Sellele eelneb tööajagraafiku seadistamine. Hea alustada tö...
Sun, 1 Nov, 2020 at 11:56 PM