Wemply tööajagraafiku moodul võimaldab kiiresti ja efektiivselt töötajatele graafikuid koostada. Sellele eelneb tööajagraafiku seadistamine. Hea alustada tööajagraafikutega on järgmises järjekorras:

1. Vahetuste seadistamine

2. Tööajagraafiku liikide seadistamine

3. Tööajagraafiku täitmine

4. Tööajagraafiku Wemply'st välja võtmine / levitamine1. Vahetused

Vahetused on hea abimees graafikute loomisel. Vahetusi saab luua Arvesta -> Tööajagraafik -> Vahetuse liigid kaudu.

Kui graafikus ei vali ühtegi objekti, kuvab Wemply kõigi kasutajate kõik seadistatud vahetused.

Kui valida kindlad objektid, siis kuvab Wemply ainult nende objektidega seotud vahetused.

Seetõttu soovitame kindlate objektide juhatajatel panna oma vahetustele külge ka objekt, et ei tööajagraafiku päises ei kuvaks liiga palju vahetusi oma objekti graafikuid täites.

Vahetust luues määra vahetusele lühend, mida hiljem graafikus kasutada.

Vahetusele värvi määramine aitab värvi järgi üht vahetust teisest eristada.


2. Tööajagraafiku liigid

Tööajagraafiku liigid Arvesta -> Tööajagraafik -> Tööajagraafiku liigid võimaldavad seadistada mida ja kuidas graafikut välja kuvatakse. Mõned seadistused, mida tööajagraafiku ligiid võimaldavad muuta:

Kas kuvada graafikus planeeritud tööd või reaalset tööd või mõlemat?

Kas kuvada graafikus algus- ja lõpuaega või ainult tunde?

Millist statistikat graafikus arvutada?

Kas võrrelda planeeritud ja reaalsed graafikut?

Jne

Wemply's on eelseadistatud paar kõige populaarsemat tööajagrafiku liiki. Kui aga tundub, et arvutusi on vähe või graafikus on liiga palju infomüra, saab ise tööajagraafiku liike muuta vastavalt oma eelistustele.


3. Tööajagraafiku kuvamine

Kui vahetused seadistatud ja tööajagraafiku liigid üle vaadatud, siis tööajagraafikut saab kuvada Arvesta -> Tööajagraafik -> Tööajagraafik kaudu. Tööajagraafikus on järgmised valikud:

Periood - ajavahemik, mille kohta soov graafikut koostada

Objektid - asukohad, mille graafikuid soovitakse koostada (valikuline)

Töötajad - töötajad või töötajate grupid, kelle graafikuid soovitakse koostada (kui ei tee ühtegi valikut kuvatakse kõik töötajad)

Peale valikute tegemist vajuta Kuva ning kuvatakse välja graafik, mida saab täitma asuda.

Tööajagraafiku saab lisada töötunde, vahetusi, puhkuseid/puudumisi.


1. Väärtusi saab lisada lihtsalt kirjutades lahtri tunnid, vahetuse lühendi või puhkuse/puudumise lühendi. Lihtsalt tunnid lisades võtab Wemply tööaja algusajaks objekti või ettevõtte üldise tööpäeva algusaja ning arvestab tunnid sellest alates.

2. Väärtusi saab lisada saab lihtsalt tõmmates vahetusi/tööaegu graafiku.

3. Väärtusi lisada saab parema kliki menüüst vahetused ja puudumised menüüst.

4. Graafikut saab kiiresti täita kopeerides ja kleepides või tõmmates tööaega/vahetust üle mitme lahtri.

5. Graafiku saab lisada kommentaare, et teha märkmeid erandite kohta.


4. Tööajagraafiku Wemply'st välja võtmine ja levitamine

Graafikut saab Wemply'st välja võtta PDF'ina, Excel'ina või saata töötajate emailile.

Lisaks näevad töötajad kõike neile planeeritut oma kalendris.

5. Mida teha küsimuste/probleemide korral?

Kui tekib küsimusi/probleeme graafiku ja Wemply'ga tutvudes, siis võtke julgelt ühendust meie kasutajatoega läbi chat'i. Vastame üldiselt ~10 minuti jooksul kõigile küsimustele. Kasutajatoeks mine töölauale ning alla paremasse nurka ilmub chat'i kastike, mille kaudu meiega suhelda.