Reaalse ja võrdleva tööajagraafiku tüübi puhul võrreldakse tabeli andmeid planeeritud tabeliga ning tuua välja tabelite erisused.

Puudus töölt
Graafikuväline töö