Tööajagraafikut saab täita kirjutades lahtrisse töötundide arvu või puudumise/vahetuse lühendi. Puudumiste liigid tuleb eelnevalt seadistada Arvesta -> Puhkused -> Puhkuseliigid. Vahetuste liigid tuleb eelnevalt seadistada Arvesta -> Tööajad -> Vahetused.