Wemply võimaldab töötajate puhkusejääke jälgida ja vältida olukordi, kus töötaja teeb puhkuseavaldusi rohkemate päevade ulatuses kui töötaja puhkusejääk võimaldab. Puhkusejääkide kasutamiseks tuleb teha mõned algseadistused. Tuleb määrata puhkusejääki mõjutavad puhkuseliigid. Selleks tuleb minna Arvesta -> Puhkused -> Puhkuseliigid, valida puhkusejääke mõjutav puhkuseliik, vajutada Muuda ja valida Arvesta puhkusejäägi arvutamisel. 


Wemply võimaldab töötajate puhkusejääke jälgida ja vältida olukordi, kus töötaja teeb puhkuseavaldusi rohkemate päevade ulatuses kui töötaja puhkusejääk võimaldab. Puhkusejääkide kasutamiseks tuleb teha mõned algseadistused. Tuleb määrata puhkusejääki mõjutavad puhkuseliigid. Selleks tuleb minna Arvesta -> Puhkused -> Puhkuseliigid, valida puhkusejääke mõjutav puhkuseliik, vajutada Muuda ja valida Arvesta puhkusejäägi arvutamisel. 


Näiteks põhipuhkus mõjutab puhkusejääki, aga haigusleht ei mõjuta puhkusejääki. Vastavalt tuleb linnuke panna põhipuhkusele, et seda puhkusejäägi arvutamisel arvestataks. 


Tuleb määrata töötajale puhkusejäägid aasta alguse seisuga. Selleks tuleb minna Arvesta -> Puhkused -> Puhkusejäägid, valida töötaja, vajutada Muuda ja sisestada puhkusejääk viimase seisuga. Antud jäägist edasi hakkab Wemply ise puhkusejääki töötajale arvutama. 


Näiteks kui töötaja puhkusejääk on 5 päeva 2017 aasta lõpuks, tuleb määrata puhkusejäägiks 5 päeva 31.12.2017 seisuga. Seepeale lubab Wemply töötajal 2018 aasta jooksul puhkuseavaldusi teha 28 + 5 = 33 päeva ulatuses. 


Kui puhkusejääki ei muudeta, arvestab Wemply vaikimisi puhkusepäevi alates töötaja Wemply lisamisest. Kui töötaja lisati Wemply 30.06.2017, arvestab Wemply vaikimisi töötaja puhkusejääki alates antud kuupäevast. See tähendab, et 2017 aasta jooksul võimaldab Wemply töötajal 14 päeva puhkust võtta ehk puhkusjääk, mis koguneb vahemikus 30.06.2017 kuni 31.12.2017.