Keskkonna seaded

Tööliikide objektidega sidumine
Vaikimisi kuvatakse töötajale tööaega lisades tööliikide valikus kõiki seadistatud liike. Tihti võivad tööliigid objektiti erineda ning sellest tingitult po...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:38 PM
Puhkusejääkide kasutamine
Wemply võimaldab töötajate puhkusejääke jälgida ja vältida olukordi, kus töötaja teeb puhkuseavaldusi rohkemate päevade ulatuses kui töötaja puhkusejääk või...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:40 PM
Eritasu kasutamine
Eritasuga tööaegade kasutamine:  Lülitada sisse vastav komponent: Avada Seaded Komponendid all lisada Eritasuga tööajad Salvestada Töötajal on tööae...
Fri, 6 Dec, 2019 at 8:44 PM
Tükitöö seadistamine
Wemply võimaldab töötajatelt koguda tükitöö infot ning hiljem tehtud tükkide põhjal teha statistikat tükitöö aruannetes. Järgnev selgitab kuidas tükitöö moo...
Mon, 23 Dec, 2019 at 9:26 AM
Lõunapauside seadistamine
Lõunapausida seadistamiseks on 6 võimalust: 1) Seade "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" (ntks "60" minutit) 2) Seade "Teised v...
Thu, 26 Dec, 2019 at 12:02 PM
Andmete import
Andmete importimiseks minna: https://user.wemply.com/#Form~import%2FimportForm%3Fentity%3DIMPORDITAVA_ÜKSUSE_NIMI
Thu, 26 Dec, 2019 at 12:05 PM