Wemply võimaldab töötajatelt koguda tükitöö infot ning hiljem tehtud tükkide põhjal teha statistikat tükitöö aruannetes. Järgnev selgitab kuidas tükitöö moodul Wemply's seadistada.


1. Seadista -> Seaded -> Moodulid lülita sisse "Tükitöö" moodul ning "Salvesta".

2. Seadista -> Lisaväljad mine ja lisa uus "Lisaväli" tükkide kogumiseks. Kui valid lisavälja liigiks näiteks "Täisarv" tekib nüüd uus valik "Arvesta tükitöö aruandes". Näiteks järgnev seadistus.

Peale sellise lisavälja lisamist, hakatakse nüüd töötajatelt tööaega lisades küsima "Mitu tükki?" juhul kui töötaja laadis, pakendas või liigutas kaupa, et oleks pärast ülevaade mitu tükki kaupa iga töötaja läbi on käinud. Ja linnuke "Arvesta tükitöö aruandes" tähendab, et kõik see statistika läheb tükitöö aruannetesse.

3. Kui nüüd töötajad lisavad tööaega, tekib uus väli "Mitu tükki?" juhul kui töötaja valib ühe tükitöö tööliikidest.

4. Halda -> Aruanded -> Perioodi aruanded on nüüd kaks uut aruannet "Tükitöö (lühike) aruanne" ja "Tükitöö aruanne", millest on ilusal kujul PDF formaat ning Excel formaat. Näiteks "Tükitöö aruanne" annab meile nüüd info, et Magnus Jahumägi laadis kaupa 2,7 tunniga 5 tonni ehk efektiivsus oli 1,85 tonni/tunnis.