Lõunapausida seadistamiseks on 6 võimalust:

1) Seade "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" (ntks "60" minutit)

2) Seade "Teised võimalikud lõunapausi pikkused" (ntks "30, 60" minutit)

3) Seade "Lõuna pikkuse valik on tööajal kohustuslik kui tööaeg kattub lõunaajaga"

4) Seade "Varaseim võimalik lõunapausi algusaeg"

5) Seade "Hiliseim võimalik lõunapausi lõpuaeg"

6) Projektil väli "Lõunapausi pikkus"


Lõunapauside loogika toimib järgmiselt:

1) Seaded "Varaseim võimalik lõunapausi algusaeg" ja "Hiliseim võimalik lõunapausi lõpuaeg" määrab võimaliku lõunapausi vahemiku. Tööajal saab lõunapausi lisada (vahet pole kas automaatselt või käsitsi) ainult siis kui tööajakattuvus selle kellaajavahemikuga on vähemalt sama suur kui valitud lõunapausi pikkus. Kui kummalgi väljal on väärtus määramata kasutatakse vaikeväärtusena vastavalt kas päeva algust või lõppu.

2) Kui objektil on lõunapausi pikkus määratud ja tööajal on objekt valitud, siis kaob võimalus tööajale lõunapausi määrata ja kui punkt (1) võimaldab, määratakse see lõunapaus automaatselt. See toimib nii käsitsi/taimeriga kui ka sõrmejäljelugejaga tööaega lisades.

3) Edasine kehtib eeldusel, et tööajal oleval objektil pole lõunpausi pikkust määratud

    * Kui seade "Lõuna pikkuse valik on tööajal kohustuslik kui tööaeg kattub lõunaajaga" on valitud ja "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" on määratud, siis sõrmejäljelugejaga lisamisel määratakse lõunapausi pikkuseks "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" väärtus juhul kui punkt (1) võimaldab.

    * Kui seade "Teised võimalikud lõunapausi pikkused" on määramata ja "Lõuna pikkuse valik on tööajal kohustuslik kui tööaeg kattub lõunaajaga" on valimata ja "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" on määratud, siis kuvatakse kasutajale checkbox samamoodi nagu praegu võimalusega valida, kas ta käis tööl. Lõunapausi pikkuseks määratakse siis "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" väärtus.

    * Kui seade "Teised võimalikud lõunapausi pikkused" on määramata ja "Lõuna pikkuse valik on tööajal kohustuslik kui tööaeg kattub lõunaajaga" on valitud ja "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" on määratud, siis ei kuvata kasutajale lõuna valikut ja lõuna läheb tööajast automaatselt maha kui punkt (1) võimaldab.

    * Kui seade "Teised võimalikud lõunapausi pikkused" on määratud, siis kuvatakse kasutajale Choice tüüpi välja, kust ta saab lõunapausi valida. Väljal on valikuks nii "Teised võimalikud lõunapausi pikkused" väärtused kui ka "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" väärtus. Kui "Vaikimisi valitud lõunapausi pikkus" on olemas, siis on see vaikimisi valitud. Kui "Lõuna pikkuse valik on tööajal kohustuslik kui tööaeg kattub lõunaajaga" on valitud, siis on see väli kohustuslik.

4) Kui toimub taimeri lõpetamine, siis lõunapausi pikkuse vaikeväärtus on valitud samamoodi nagu uue tööaja lisamisel.